971 83 94 55 web@smenginyeria.com

El pasado 16 d'abril va entrar en vigor el RD 235/2013, de 5 de abril por lo tanto a partir del 1 de junio todos los edificios, habitatges i locals que es posin a lloguer oa la venda han de tenir la seva corresponent certificat energètic i aquest ha de figurar en els seus corresponents anuncis.

Un certificat energètic és un certificat signat per un tècnic competent pel qual s'avaluen les característiques energètiques del local o habitatge obtenint així una qualificació energètica. Aquest certificat permetrà posar en coneixement del futur arrendatari o comprador la qualitat del local o habitatge des del punt de vista energètic. Les etiquetes aniran d'A (Favorable) un G(Desfavorable).

i9sbbe8x

Un bon certificat permetrà detectar on es produeixen les despeses innecessàries en instal·lacions deguts a males condicions de l'habitatge o instal·lacions. En alguns casos fins i tot detectant possibles estalvis del 30% de l'energia.