971 83 94 55 web@smenginyeria.com

En SM Enginyeria realizamos proyectos y certificados de instalaciones eléctricas de baja tensión optimizando las instalaciones para conseguir un bajo gasto energético.

En el nostre despatx ens preocupem pels nostres clients, per la qual cosa vam realitzar les tramitacions administratives amb indústria i col·laborem directament amb els instal·ladors que realitzen l'obra sense la necessitat d'intermediaris ni desplaçaments o preocupacions innecessàries. Además también damos la posibilidad de tramitar y asesorar en el caso en el que se necesite pasar una inspección por parte de una OCA.

*Instal·lacions que necessiten projecte elèctric. Les més comunes són:

  • Hotels
  • Locals de pública concurrència: Bars, restaurants, …
  • Locals comercials amb gran ocupació
  • Edificis d'habitatges i residencials, habitatges unifamiliars de P>50kW
  • Alumbrado interior y exterior
  • Línies de distribució elèctrica

Per a qualsevol consulta no dubti en contactar amb nosaltres.