971 83 94 55 web@smenginyeria.com

A partir del próximo mes de abril las lecturas volverán a ser reales y cada dos meses para los consumidores con potencias contratas inferiores a 15kW. Real Decreto 1718/2012 publicado en el BOE lunes 14 de enero 2013.

Els principals canvis que es realitzaran són els següents:

  • Si no hi ha una petició expressa de l'usuari les lectures seran reals i cada 2 mesos.
  • Si l'usuari ho desitja podrà posar-se en contacte amb la seva comercialitzadora perquè les factures siguin mensuals tenint una lectura real i una estimada successivament.
  • Els usuaris amb equips de telemesura instal·lats i amb el sistema de transmissió de dades operatiu tindran factures mensuals amb lectures reals.
  • En el cas que sigui impossible fer una lectura usuaris la podran aportar encara que almenys s'haurà de fer una regularització anual.