971 83 94 55 web@smenginyeria.com

Els oferim els següents Serveis.

ENERGIA I SOSTENIBILITAT

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Qualifiquem l'eficiència energètica dels edificis, locals o habitatges.

 • Dóna ordre de magnitud del consum energètic al comprador o arrendatari
 • Dóna un valor a les inversions en eficiència energètica.
 • És obligatòria en edificis de nova construcció i en ofertes de vendes o arrendaments d'habitatges i locals existent.

AUDITORIA ENERGÉTICA

Analitzem el comportament energètic d'un edifici amb l'objectiu de reduir el seu consum, avaluant els hàbits de consum, les instal·lacions i l'envoltant de l'edifici.

 • Permet estalvi energètic
 • Accés a subvencions
 • Menor impacte ambiental
 • Estudi rendibilitat econòmica

ENERGÍAS RENOVABLES

Implantem instal·lacions que aprofiten els recursos naturals renovables per reduir el consum energètic.

 • Utilització d'energies netes
 • Eficiència i estalvi energètic
 • Reduir necessitats d'energies externes
 • Estudi rendibilitat econòmica

INSTALACIONES

LÍNEAS DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Electrificamos de parcel·les i edificis incloent els informes preliminars, el projecte i el certificat de final d'obra i les tramitacions necessàries .

 • Línies elèctriques de Baixa tensió
 • Centres de transformació
 • Línies elèctriques de mitja tensió.

PROYECTOS DE INSTALACIONES

Realitzem d'una gran varietat de projectes d'instal·lacions: elèctrics, il·luminació, climatització, calefacció, aigua, incendis ...

 • Instal·lacions elèctriques
 • Estudis d'Il·luminació
 • Projectes de climatització
 • Projectes d'aigua
 • Projectes d'incendis

ACTIVIDADES

PROYECTOS DE ACTIVIDADES

Realitzem projectes o certificats per a l'obertura o reforma d'una activitat com hotels, locals comercials, restaurants, perruquers,...

 • Realitzem les tramitacions amb els organismes competents.
 • Assessorem sobre les normatives vigents.

CONSULTORÍA Y ASESORIA

En SM Enginyeria de podem ajudar:

 • Assessorem a empreses instal·ladores
 • Optimitzem les tarifes elèctriques ( potència, reactiva, ...)
 • Estudiem la de rendibilitat econòmica (substitució de maquinària, leds, energies renovables, ...)

SERVEIS

Serveis que oferim:

 • Certificació energètica
 • Auditoria energètica
 • Gestió energètica
 • Plaques solars tèrmiques
 • Plaques solars fotovoltaiques
 • Energia eòlica
 • Projectes de línies de distribució elèctrica
 • Projectes d'instal·lacions elèctriques
 • Projectes d'instal·lacions de refrigeració
 • Proyectos de instalaciones de calefacción y suelo radiante
 • Projectes d'instal·lacions de ventilació
 • Projectes d'instal·lacions de fontaneria
 • Projectes d'instal·lacions de gas
 • Projectes d'instal·lacions d'il·luminació
 • Estudis luminotècnics
 • Estudis de viabilitat
 • Estudi de tarifes elèctriques
 • Projectes d'activitats
 • Llicències d'obertura
 • Certificats d'instal·lacions innòcues
 • ITE
 • Reformes
 • Naus industrials
 • Assessorament
 • Consultoria tècnica