971 83 94 55 web@smenginyeria.com

Projectes d'instal·lacions elèctriques

En SM Enginyeria realizamos proyectos y certificados de instalaciones eléctricas de baja tensión optimizando las instalaciones para conseguir un bajo gasto energético. En el nostre despatx ens preocupem pels nostres clients, per la qual cosa vam realitzar les tramitacions administratives amb indústria i col·laborem directament amb els instal·ladors que realitzen l'obra sense la necessitat d'intermediaris ni desplaçaments o preocupacions innecessàries. Además también damos la posibilidad de tramitar y asesorar en el caso en el que se necesite pasar una inspección por parte de una OCA.

Energia certificada

A SM Enginyeria som professionals altament qualificats per a la realització en SM Enginyeria som professionals altament qualificats per a la realització de certificats energètics tant d'edificis existents o de nova construcció i li donem solucions personalitzades per a cada habitatge o local per millorar la seva qualificació energètica. Actualment la certificació energètica és obligatòria per als habitatges o locals que es venen o lloguen. El certificat energètic permet als compradors o arrendataris saber les necessitats energètiques que tindrà l'edifici convertint-se en un avantatge o desavantatge enfront dels competidors. Per tant es podrà quantificar la despesa energètica i les emissions de CO2 produïdes i calcular l'estalvi respecte a altres edificis. En què consisteix el nostre treball? 1.Mitjançant les dades facilitades realitzem un pre-estudi per optimitzar la visita de l'habitatge o local. 2.Presa de dades en el lloc: mesurament i estudi de característiques de façanes, sòls, cobertes, portes i finestres, instal·lacions,... Estudi d'ombres. 3.Càlcul d'emissions i de la demanda energètica a partir de les dades de camp. 4.Estudio de mejoras 5.Tramitación con la administración una plataforma de profesionales del sector energético a nivel nacional.

Projecte d'activitats i llicències d'obertura

En SM Enginyeria tenemos una amplia experiencia en licencias de apertura o proyectos de actividades. Si vostè ha d'obrir un negoci no dubti en contactar amb nosaltres, realitzem projectes per a tot tipus de locals a Mallorca. Realizamos licencia actividades menores y proyectos de actividades mayores y certificados de actividades inocuas. También damos la posibilidad de realizar las tramitaciones necesarias con las autoridades pertinentes. El trabajo que realizamos es:

 • Estudiar si el local cumple la normativa de la actividad y la viabilidad de adaptar dicho a la actividad deseada.
 • Realización de propuestas para adecuar el local a la normativa vigente.
 • Generar la documentació per legalitzar l'activitat.
 • Gestionar amb l'ajuntament tota la documentació si el client així ho desitja.

Alguns dels tipus de llicències d'activitat més comuns:

 • Licencia de restaurantes, bares y centros de ocio.
 • Licencia de locales comerciales.
 • Peluquerías y centros de estética.
 • Licencias de almacenes.
 • Licencias de aparcamientos.
 • Licencias de aperturas de hoteles, hostals i apart-hotels

Projectes d'instal·lacions de climatització (fred i calor)

A la nostra oficina tècnica assessorem sobre sistemes d'informatització de tipus domèstic i comercial i realitzem projectes d'informatització per a edificis amb una alta demanda de refrigeració o calefacció. En tots els nostres treballs vam estudiar els sistemes que més s'adaptin a les necessitats de cada client i estudiem les alternatives més eficients en cada cas. Sistemes casa, Locals comercials, Edificis ...

 • Bombes de calor domèstiques ( calefacció i refrigeració)
 • Sistema de de bombes de calor "tot en un" ( calefacció per terra radiant o radiadors, aigua calenta sanitària, refrigeració)
 • Calderes domèstiques (calefacció i aigua calenta)
 • Plaques solars tèrmiques (aigua calenta, piscines)

Energies renovables

Realizamos proyectos de Energías renovables sobre: Instalaciones fotovoltaicas Energía solar térmica Geotermia Biomasa Eólica

Certificats d'instal·lacions

En SM Enginyeria colaboramos con empresas instaladoras realizando la documentación necesaria para la puesta en servicio o certificado de instalaciones. Estos documentos consisten en la comprobación del cumplimiento de las normativas de la instalación, la redacción de la memoria técnica, la delineación de los planos y la realización de los cálculos necesarios. Además en el caso de la instalación necesitar alguna modificación se generaría un informe con los defectos a subsanar.

 • Puesta en servicio de una instalación eléctrica de baja tensión ( boletín eléctrico)
 • Puesta en servicio de una centralización de contadores
 • Certificado de una instalación de agua
 • Memoria técnica de climatización, calefacció de plaques solars tèrmiques.
 • Certificados de instalaciones de gas ( inicial o periódica)

Además realizamos otras comprobaciones y tramitaciones:

 • Comprobación del cumplimiento del nivel mínimo de iluminación
 • Cambios de titular de instalaciones